Close

Samfunnsansvar

NOAH er en aktiv bidragsyter i de lokalsamfunnene vi har aktivitet. Først og fremst gjør vi dette ved å være en trygg arbeidsplass, med god økonomi, samfunnsnyttig forretningsvirksomhet og høy standard innen helse, miljø og sikkerhet. I tillegg gir vi økonomisk støtte til lag og foreninger samt enkeltinitiativ.