Close

Norges første fossilfrie massemottak

Hos NOAH Engadalen AS i Nittedal kommune kjører nå alle maskinene på biodeisel. Det gjør anlegget til Norges første fossilfrie massemottak.

– Dette er et viktig skritt på veien til å håndtere samfunnets overskuddsmasser på en mer miljøvennlig måte. Vi ligger litt i forkant av regjeringens mål om fossilfrie byggeplasser innen 2025 og håper å gi et signal til de store entreprenørene og byggherrene om å stille strenge krav til sine underleverandører, sier adm. dir. i NOAH Engadalen Egil Solheim.

Utslippene fra egen drift i Engadalen kom i all hovedsak fra forbruk av drivstoff. Maskinparken forbrukte før omlegging i overkant av 100.000 liter årlig, noe som tilsvarte omlag 275.000 kilo CO2 pr år, som kan sammenliknes med et årlig utslipp fra 100 bensindrevne personbiler. I august går selskapet over til fossilfri biodiesel for hele maskinparken og kutter dermed de totale utslippene fra anlegget med 90 prosent. Biodieselen kommer fra Eriks Oljeservice i Nittedal og ESSO, som benytter brukt frityrolje, slakteavfall uegnet til dyrefôr og raps som hovedingredienser. Det vil si at to av tre råvarer er avfall som gjenbrukes.

Mottar fra samfunnsviktige utbyggingsprosjekter

– Hverken vi eller sentrale bransjeaktører kjenner til andre massemottak som har lagt om til fossilfri drift. Vi kan dermed ganske sikkert si at vi er det første i Norge. Men dette er en «konkurranse» vi gjerne skulle vært flere om å vinne, sier prosjektleder Kari Røseth.

Hun forteller at de ansatte er stolte av å kunne vise frem et anlegg med en kinderegg-effekt som;

  1. tar imot overskuddsmasser fra samfunnsviktige utbyggingsprosjekter i Oslo regionen
  2. restaurerer og sikrer landområder
  3. gjør dette med minimale CO2-utslipp.

– Dette har blitt et miljøprosjekt som det er artig å vise frem. Vi håper og tror det er til inspirasjon for flere og kan bidra til å skyve anleggs- og transportbransjen over på mer fossilfri drift.

Kartla store og små utslipp

Den andre direkte utslippsfaktoren ved massemottaket er strøm. Her rapporteres andelen norsk, fornybar strøm i den nasjonale miksen ved årets slutt. Røseth forteller at NOAH har jobbet systematisk med å kartlegge store og små utslipp når anlegget skulle bli fossilfritt.

– Vi foretar for eksempel ingen unødvendig kjøring med personbil i anlegget. På vei fra brakka til anlegget bruker vi føttene og får litt trim på kjøpet. Vi er også nøye med å kildesortere eget avfall. Her skal vi i avfallsbransjen gå foran som gode eksempler, sier Kari Røseth.

Omleggingen innebærer en merutgift på om lag 800.000 kroner årlig. Kostnaden er betydelig, men ansees som nødvendig for at NOAH framover skal kunne levere gode miljøløsninger i tråd med samfunnets og kundenes forventninger.

Denne energigjerrige Dozeren bruker 30% mindre drivstoff. Den går nå på biodiesel og har samtidig en diesel-elektrisk drivlinje.

Kort om NOAH Engadalen

NOAH Engadalen ligger i Nittedal kommune og ble satt i drift i mars 2019. Her tar vi imot masser fra store utbyggingsprosjekter som for eksempel nytt Livsvitenskapbygg ved Universitetet i Oslo og den nye Fornebubanen. Massene komprimeres og brukes til å fylle opp og bygge nytt næringsareal i en erosjonsutsatt ravinedal. Anleggets rensepark sørger for god håndtering av sigevann fra mottaket og overflatevann fra tilliggende jordbruksareal. Med redusert erosjon pga oppfylling kombinert med rensing av overflatevann sørger NOAHs drift for renere elver nedstrøms anlegget.

NOAH Engadalen har invitert bransjeaktører, politikere og bransjeorganisasjoner til en markering av overgangen til fossilfri drift. Markeringen skjer fredag 10. september.