Close

NOAH prioriterer miljø og oppvekst

I årets tildeling av sponsormidler i Holmestrand, har NOAH valgt å prioritere miljørettede formål, samt formål som kommer barn og unge til gode. Blant tiltakene er skatepark, sanering av kunstgress, plastrydding i sjøen og fjordbadstue.

Det er fantastisk å se hvor mange gode initiativ og så mye engasjement som finnes rundt om i Holmestrand kommune. Vi har fått inn 46 søknader fra et bredt spekter av lag og foreninger. Vi har måttet foreta en hard prioritering, og er trygge på at vi i år støtter prosjekter som er bra for både kommunen og innbyggerne.

Tildelingskomiteen i har valgt å være tro mot utlysningsteksten som sier at prosjekter som fremmer klima, miljø eller bærekraft vil bli prioritert. I tillegg har vi vektlagt barne- og ungdomsaktivitet i lys av pandemien.

Det er viktig for oss å bruke den muligheten som ligger i sponsorordningen vår til å støtte opp under gode miljøinitiativ lokalt. Opprydding av gummigranulat ved kunstgressbanen på Gullhaug, samt nytt kunstgressdekke på eksisterende bane med mer miljøvennlige olivenkjerner, er gode eksempler.

Det å rydde opp i samfunnets «gamle moro» sammenfaller med vår egen samfunnsoppgave. Det å rydde opp er like viktig som å bygge nytt, og dette er noe vi ønsker å være med å støtte. Vi har derfor inngått en to-årsavtale med Gullhaug idrettslag på til sammen 300.000 kroner. Det er gledelig at nytt kunstgressdekke kan realiseres mer miljøvennlig med olivenkjerner fremfor gummigranulat.

 

Det andre store prosjektet som støttes, også det med 300.00 fordelt over to år, er aktivitetspark med skateboard- og basketballbane på Gjøklep.

Det gjør inntrykk når vi møter ungdomsskoleelever som viser frem en skolegård uten aktivitetsområder. De har per i dag bare et bart asfaltområde, og fortjener noe mer. Prosjektet har en stor kostnadsramme, som vi dessverre ikke kan bære alene, og vi håper derfor andre nærlingslivsaktører i kommunen ønsker å bidra.

Vi inngår også et samarbeid med dykkerklubben om plastrydding i sjøen rundt Langøya. Dette er en stor vinn-vinn. Vi er med å bidra til en ny dykkerbåt, og tilbake får vi og resten av kommunen en renere kystlinje. Dette er helt i NOAHs ånd og vi ser stort frem til samarbeidet med dykkerklubben.

Den fjerne store mottakeren av midler er badstuprosjektet. I tildelingen vektlegger vi at en fjordbadstu vil fremme folkehelse og være viktig innslag av bærekraftig byutvikling i Holmestrand sentrum.

I tillegg sponser NOAH kultur og sport i form av støtte til Stolpejakten (Botne orientering), Sande juniorkorps, Holmestrand speidergruppe og Danseløven ballettskole.

Dette er mottakerne av NOAHs sponsormidler for 2021.

MOTTAKER PROSJEKT SUM
Gullhaug Idrettslag Opprydding eter kunstgressbane og nytt kunstgressdekke 300 000 (2 år)
Holmestrand skateboardklubb/ Holmestrand Basketball Bygging av skateboardpark og basketballbane på Gjøklep 300 000 (2 år)
Holmestrand Badstuforening Etablering av Holmestrand fjordbadstue 100 000
Holmestrand dykkerklubb Bidrag til ny båt til dykkerklubben som ivaretar naturen og miljøet i skjærgården i Holmestrand 50 000
Botne Skiklubb Orientering Stolpejakten i Holmestrand og på Langøya 30 000
Sande Juniorkorps Korpsuniformer til nye aspiranter 25 000
Holmestrand Speidergruppe Hjertestarter til speiderhus 25 000
Danseløven ballettskole Produksjon av danseforestilling 20 000

 

Foto toppbildet: Lars Ivar Hordnes/ avisa Jarlsberg

Foto øvrige bilder: Botne Orientering, Sande Juniorkorps, Danseløven ballettskole, Holmestrand Badstuforening og Holmestrand dykkerklubb.