Close

Lokal verdiskapning

Sysselsetting og lokale innkjøp

NOAH har et av Europas ledende kompetanseområder innenfor behandling av masser med ulike forurensingsgrad, og landskapsrehabilitering. I Holmestrand skaper selskapet om lag 110 arbeidsplasse. 80 av dem er egne ansatte; mekanikere, ingeniører, forskere, kjemikere, laboranter og administrativt ansatte. Videre leier NOAH inn lokale elektrikere, renholdere, maskinførere, konsulenter, for å nevne noen. Totalt samarbeider NOAH med 270 leverandører fra Vestfolds- og Drammensdistriktet.
I NOAH er måle å handle så mye som mulig lokalt. 175 MNOK innkjøp eks frakt bare fra Langøya i 2019.

Lokale aktiviteter og sponsing

NOAH ønsker å ta en aktiv rolle i de lokalmiljøene der vi har virksomhet. I Holmestrand har NOAH tett kontakt med kommunen på politisk og administrativt nivå, med Holmestrand Bys vel og er aktiv i Næringsforeningen. Åpen dag der selskapet åpner Langøya for alle som ønsker å komme er en viktig arena for dialog med innbyggere. Om sommeren har NOAH pleid å sette opp gratis båt ut til Langøya slik at friarealet blir enklere tilgjengelig for innbyggerne. Sommeren 2021 ble båttilbudet utvidet som en erstatning for Åpen dag som ble avlyst pga pandemien. 2000 personer benyttet seg av tilbudet.

NOAH sponser også ulike lag, foreninger og lokale initiativ årlig med rundt 500.000 kroner i Holmestrand og omegn. Prosjekter som fremmer miljø og oppvekst blir prioritert. Blant prosjektene som har fått sponsormidler er Hagemannsparken, badstuinitiativet, skatepark på Gjøklep, sanering av gummigranulat på Gullhaug, tilskudd til dykkerbåt for rydding av søppel i fjorden og Botne orientering som setter opp stolper og lager o-kart for Langøya. Les mer om ordningen og søknadsfristen her.

Rehabilitering av Langøya

Etter at rehabiliteringen av skytefeltet på Hjerkin var ferdigstilt, er Langøya nå Norges største landskapsrehabiliteringsprosjekt. NOAH setter nord- og sydenden av øya, som er Oslofjordens nest største, tilbake til bortimot opprinnelig topografi og jobber for å få tilbake den opprinnelige, særegne floraen og faunaen. Les mer om landskapsrehabiliteringen her.