Close

Vår kompetanse

NOAHs organisasjon består av fagfolk i alle funksjoner. Vi er en utpreget kompetansebedrift og våre myndighetstillatelser er basert på at kompetansen skal kunne dokumenteres.

Kompetansen er viktig både for våre kunder og for våre omgivelser. Alle skal være trygge på at NOAH er en profesjonell aktør som til enhver tid besitter oppdatert kompetanse.

NOAHs kompetanse er knyttet opp til de ulike funksjoner bedriften er avhengig av i våre oppdrag for kunder og samfunn. Funksjonene som krever spesialisert og god kompetanse er disse:

 • Myndighetskontakt
  Bidrar til søkeprosesser, deklarering, myndighetsrapportering. Har kunnskap om lovverk.
 • Laboratorium
  Klassifiserer avfallet og finner forsvarlig, kostnadseffektiv behandlingsmetode.
 • Logistikk
  Etablerer transportkonsepter som del av kundetilbudet sikrer økonomi og rask bortskaffelse av små og store tonnasjer.
 • Mottaksapparat
  Skal møte kundenes behov i tid, frekvens og volum.
 • Behandling
  Ansatte med fagbrev og erfaring i trygg drift av våre behandlingsanlegg.
 • Kvalitetssikring
  Tilser at NOAH til enhver tid innfrir eksterne og interne kvalitetskrav.
 • Markedsføring, salg og kundebehandling
  Sikrer at kundens oppdrag til oss er forankret i avtaler som møter forventingene, er oversiktlige og tydelige. Tilser god, tillitsfull dialog med kundene og er lett tilgjengelig både i innsalg og under gjennomføring av oppdraget.

NOAH ansetter jevnlig læringer. Vi er en godkjent Opplæringsbedrift gjennom organisasjonen Industrilærling Vestfold og Telemark. NOAHs lærlingeordning er innenfor tre områder: Industrimekaniker, kjemi- og prosessfaget samt laboratoriefaget.