Close

Tar imot tørrskorpeleire gratis

Trenger du avsetning på tørrskorpeleire? NOAH er på jakt etter leire til topptetting på Langøya, og tilbyr gratis mottak frem til behovet er dekket.

NOAH etterlyser tørrskorpeleire uten forurensing til det storstilte re-vegeteringsprosjektet på Langøya utenfor Holmestrand. «NOAH tar imot leiren gratis såfremt den oppfyller kriteriene,» forteller deponisjef Ann-Cathrin Stridal, til høyre i bildet.

Langøya utenfor Holmestrand er Norges største revegeteringsprosjekt. Her rehabiliteres tidligere kalksteinsbrudd med behandlede og stabiliserte avfallsmasser. Nå er et nytt område i ferd med å ferdigstilles og det er derfor behov for overskuddsmasser til topptetting. NOAH tilbyr aktører i bygg- og anleggsbransjen å ta imot massene gratis frem til behovet er dekket.

Kriteriene til overskuddsmassen er at den er av typen tørrskorpeleire som tilfredsstiller Avfallsforskriftens krav til tetthet, samt at den er jomfruelig og ikke forurenset med rester av fyllmasser og lignende. Tørrskorpeleiren vil bli testet før eventuelle avtaler blir inngått.

– Leiren vil utgjøre et mineralsk tettesjikt over oppfyllingen av steinbruddene på Langøya. Leiren har samme tetteegenskaper, men en langt bedre levetid enn kunstige materialer. Det er derfor vi bruker tørrskorpeleire til dette viktige formålet, sier leder for deponi i NOAH Solutions Ann-Cathrin Stridal.

Har du spørsmål eller ønsker å sjekke mulighetene for å levere gratis? Kontakt salgssjef nikolai.iversen@noah.no (994 55 472).

NOAH ønsker denne typen tørrskorpeleire. Den må være jomfruelig og ikke forurenset med rester av fyllmasser og lignende, ifølge selskapet.