Close

Støtt opp om TV-aksjonen!

NOAH oppfordrer avfallsbransjen til et krafttak for årets TV-aksjon og oppfordrer bransjekolleger, samarbeidspartnere, kunder og leverandører til å bidra litt ekstra.

Som miljøselskap og avfallsbehandler er marin forsøpling en sak som ligger NOAH nær. Selskapet støtter TV-aksjonen med 30.000 kroner gjennom bedriftsdugnaden i Holmestrand. I tillegg har vi i år opprettet en digital innsamlingsbøsse for å forsøke å få inn litt mer til arbeidet med opprydding av plast i havet.

– Årets TV-aksjon er relevant og viktig. Det å beskytte økosystemet mot potensielt farlig avfall er kjernen også i vår virksomhet. Det å verne artsmangfoldet er en av menneskehetens største oppgaver fremover, sier NOAHs miljørådgiver Helene Mathiesen.

Alle bidrag i NOAHs digitale bøsse går uavkortet til årets NRK TV-aksjon. Bedrifter kan betale med faktura.

NOAH sin digitale bøsse

Bli med i kampen mot plast i havet. Hvert bidrag nytter!