Close

Stor interesse for NOAH på fagkonferanse

NOAH deltok på den årlige Farlig avfallskonferansen. Dette er møteplassen for både myndigheter og bransje.

Årets konferanse samlet hele 395 deltakere hvoriblant også ressurser fra Miljødirektoratet, Statens strålevern og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

NOAHs informasjonsstand ble besøkt av mange interesserte under de to dagene konferansen varte. Vårt selskap var sterkt representert blant deltakerne på årets konferanse, og vi registrerte mange foredrag av stor faglig interesse. Det er viktig at aktørene som håndterer farlig avfall i Norge har et slikt felles samlingssted, og kan utveksle erfaringer og kunnskap.

Konferansen vitner om at det norske fagmiljøet for håndtering og behandling av farlig avfall er kompetent og voksende. Erkjennelsen er også stor av hvilken viktig oppgave dette miljøet har i framtidens gjenvinningssamfunn, ved å tilse at farlige stoffer tas ut av kretsløpet samtidig som nyttige komponenter gjenbrukes.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »