Close

Sterk NOAH-markering på Farlig avfallskonferansen 2015

NOAH markerte seg sterkt på årets Farlig avfallskonferanse i Hamar. Foruten en meget godt besøkt stand, kunne de over 380 påmeldte lese om selskapet vårt i et seks sider bilag til fagbladet Kretsløpet. I bladet – som også inneholdt et portrettintervju med NOAHs administrerende direktør Carl Hartmann – kan man lese om selskapets viktige rolle også i fremtidens behandling av farlig avfall.

NOAHs stand på Farlig avfall 2015

NOAHs bilag til Kretsløpet, kan du laste ned her.

Leder for NOAHs avdeling for teknologiutvikling, Morten Breinholt Jensen, holdt på konferansen foredrag under tittelen «Ny behandlingsmetode for farlig avfall med Co2-rik røykgass». Foredraget vekket stor interesse, og viste den betydelige innsats NOAH nå gjør for å tilpasse seg den moderne «sirkulære økonomien», d.v.s. hvor avfall bearbeides og fremstår som ressurs.

I sin presentasjon henviste også direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, til NOAH og selskapets viktige funksjon for å uskadeliggjøre farlig avfall.

Stor takk til alle kunder, samarbeidspartnere, myndigheter og andre interesserte som besøkte oss på vår stand. For NOAH er det viktig å ha en felles møteplass slik denne konferansen er. Vi gleder oss over å kunne dele våre erfaringer og vår kompetanse med andre. Takk til våre konkurrenter og øvrige utstillere for den gode dialogen vi hadde under de to dagene på Hamar. Vi tror at god og åpen dialog mellom alle som genererer og håndterer farlig avfall i Norge, er en betingelse for at bransjen også fremover skal takle utfordringene – men også mulighetene – farlig avfall vil skape.

NOAH ser frem til neste års Farlig avfallskonferanse: I Trondheim 15. og 16. september!