Close

Sammenstøt mellom bilferge og lekter på Langøya

Bilfergen MF Kalkøy, som rederiet Rødne opererer på vegne av NOAH, hadde torsdag formiddag et sammenstøt med en lekter fortøyd ved kai på Langøya. En person er lettere skadet, og transportert til fastlege som følge av sammenstøtet. Det er ikke lekkasjer fra fartøyene, og ingen forurensningsfare. Materielle skader er begrenset.

Sammenstøtet er rutinemessig meldt til sjøfartsmyndighetene og politiet. Disse vil etterforske årsaksforholdene. Lekteren som bilfergen støtte sammen med, er losset med 25% jernholdig svovelsyre fra Kronos Titan. Lekteren har anløpt Langøya i en årrekke, og det er ikke registrert uhell etter mer enn 2.500 anløp.

Risikoanalyser konkluderer med at et potensielt uhell med syretransporten til Langøya kun vil forårsake lokal og midlertid forurensning dersom en syrelast på maksimalt ca. 1.800 kubikk meter slippes til sjø.