Close

Praktiske opplysninger om åpen dag

NOAHs Åpen dag-arrangement på Langøya gjennomføres hvert år i august. Datoen er vanligvis første lørdag etter at skolenes sommerferie er slutt. Arrangementet annonseres i Jarlsberg, Gjengangeren, Tønsbergs Blad, Drammens Tidende samt på NOAHs hjemmesider.

Alle er velkommen under Åpen dag på Langøya – store og små, besøkende fra fjern og nær.
Under denne dagen trafikkerer NOAHs bilferge «Kalkøy» Hakan – Langøya hvert 45. minutt. Fergeturen og deltakelse under arrangementet er selvfølgelig gratis.

På Langøya byr vi på grillmat, kaffe, mineralvann, brus, is og vafler. I tillegg får de besøkende gjennom omvisning, informasjonsstand og andre aktiviteter informasjon om hvordan vi håndterer og ufarliggjør farlig avfall. Selvsagt er det mulighet for å stille våre fagfolk spørsmål.

Mer detaljerte opplysninger offentliggjøres når vi nærmer oss dagen. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet fra år til annet.

Dato for årets Åpen Dag er lørdag 24. august!

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på telefon 33 09 95 00.