Close

Etablerer jordvaskeanlegg i Oslo

Behovet for god håndtering og gjenvinning av overskuddsmasser fra byggeprosjekter er stadig økende. Nå inngår NOAH og Franzefoss et samarbeid med intensjon om å etablere et fullskala gjenvinningsanlegg, et såkalt jordvaskeanlegg, i Franzefoss’ pukkverk på Bånkall i Oslo.

Med dette samarbeidet kan Oslo og omkringliggende kommuner få et lokalt anlegg for mottak og gjenvinning av forurensede overskuddsmasser. I dag må slike masser transporteres mange mil ut av byen for å behandles eller deponeres. Klimaavtrykket og trafikkbelastningen knyttet til denne massetransporten har lenge vært på dagsordenen hos myndighetene.

«Et gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser på Bånkall vil ligge så nær markedet at transportbehovet, og dermed det miljømessige fotavtrykket, bedres betraktelig. I tillegg får vi resirkulert pukkfraksjoner til nye produkter. Dette reduserer bruken av jomfruelige masser fra det eksisterende steinbruddet. Dette er vinn – vinn på alle måter», sier prosjektsjef i NOAH, Kari Røseth.

Etableringen er i tråd med Oslo kommunes målsetning om bærekraftig håndtering av masser innenfor egne bygrenser.

«NOAH og Franzefoss har til sammen et svært solid fundament av kompetanse, erfaring og utstyr som gjør at vi kan levere markedets beste løsning for de lokale byggeprosjektene i og rundt hovedstaden», sier Gaute Markussen, bærekraft- og utviklingssjef i Franzefoss.

Byggeprosjekter er det mange av. Det kan bli aktuelt å ta imot lettere forurensede masser fra grunnarbeider for byggeprosjekter, masseutskifting og lignende i Oslo.

«Med kort transportavstand til markedet er det mulig å benytte utslippsfri transport. Dette kan bli fremtidens klimanøytrale løsning i Oslo», legger Markussen til.