Close

Røråstoppen barneskole ryddet strendene på Langøya

For (muligens) 10. året på rad ryddet 6. klassingene på Røråstoppen barneskole i Re strendene nord på Langøya. 21 elever og to lærere nedla et flott stykke arbeid som resulterte i et enda mer attraktivt friområde.

Strandrydding1

Årets “fangst” besto av ett bilhjul på felg, en stor plasttønne og hele 13 søppelsekker med diverse innhold som absolutt ikke hører hjemme i naturen.

Det er blitt en tradisjon at elevene i 6. klasse på Røråstoppen gjør en innsats på strendene nord på Langøya. Røråstoppen barneskole ligger i Re, som er vertskommune for NOAH. Til mange sin overraskelse ligger Langøya innenfor grensene til denne landkommunen i Vestfold.

NOAH er svært tilfreds og takknemlig for den innsatsen elevene nedlegger på denne årlige dugnaden.