Close

Oslofjordens Friluftsråd på Langøya

Det er ekstra hyggelig når natur- og miljøinteresserte ressurspersoner besøker Langøya, og uttrykker engasjement for det arbeidet som skjer på øya.

DSC00421DSC00417

 

 

 

 

 

Det var en varm sensommerdag i august at nær 50 rådsmedlemmer og kontakter til Oslofjordens Friluftsråd besøkte Langøya. De besøkende fikk orienteringer fra ordfører i Re, Thorvald Hillestad, representanter fra NOAH samt fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Etter fire timer som også omfattet befaring av områdene som nå rehabiliteres nord på øya, ble gjestene befordret videre nord i fjorden for her å beskue Kommersøya og farvannet omkring.

Vi opplevde engasjerte gjester som var opptatt av vårt rehabiliteringsarbeid og tydelig var fascinert av planene for framtidens Langøya.

DSC00414