Close

NOAH utplasserer målere i forbindelse med sprengningsarbeidene på Langøya

Flere i Holmestrand og omegn merker sprengningsarbeidet på Langøya. NOAH utplasserer denne uken fem rystelsesmålere i områdene rundt Langøya.

Etter at Direktoratet for Mineralforvaltning godkjente NOAHs reviderte driftsplan i sommer igangsatte selskapet sprengningsarbeider i Sydbruddet på Langøya.

– Tiltaket er i tråd med NOAHs industrielle ambisjoner og gjør at vi kan garantere for en løsning for håndtering av farlig avfall også i en periode etter 2022, sier Kari Røseth, prosjektleder i NOAH.

I forbindelse med sprengningene skapes det både trykk og lyd. Mange i Holmestrand og omegn merker seg derfor sprengningsaktiviteten på Langøya.

– Sprengningsarbeidet ved Sydbruddet på Langøya berører samme fjell som strekker seg inn under Holmestrand. Siden sprengningen forplanter seg i fjell er det derfor naturlig at rystelser kan kjennes relativt langt unna. Rystelsesmålerne som er utplassert på Langøya har ikke registrert rystelser over de prosjektspesifikke grenseverdiene fastsatt av geoteknikerne i NGI, sier Røseth.

Utplasserer rystelsesmålere fem ulike steder for å kvalitetssikre sprengningsarbeidet

Ifølge beregninger og analyser som er gjennomført skal ikke sprengningsarbeidet få konsekvenser for hus og bygninger på selve Langøya eller på fastlandet ellers.

– Størrelsene på ladningene gir rystelser som er godt innenfor grensen for det som defineres som «akseptable rystelser», forklarer Røseth.

Selv om sprengningsarbeidet ikke skal være en risiko for bygninger og konstruksjoner installerer nå NOAH flere rystelsesmålere som skal bekrefte at de teoriske beregningene stemmer.

– Vi installerte målerne mandag denne uken. Vi er ikke lovpålagt tiltaket, men gjennomfører det for å kvalitetssikre sprengningsarbeidet og dokumentere størrelsen på rystelsene som beboerne rundt Langøya opplever, sier Røseth.

Til sammen installeres fem rystelsesmålere: en i Holmestrand sentrum, en oppe på byfjellet, en på Gullhaug-området, en på Bjerkøya og en på fastlandet i Sande.

Sprengningsarbeidene er planlagt ferdig i løpet av våren 2019. Nylig gjennomførte Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) tilsyn med aktiviteten i Sydbruddet på Langøya. I tilsynsrapporten mener DMF at «driften i Sydbruddet er under god kontroll og følges nøye opp både av utførende entreprenør BetongmastHæhre Anlegg og av byggherre NOAH».