Close

NOAH scorer 4,98 av 5 i ny bærekraftsundersøkelse

Den svenske offentlige innkjøpsordningen Sinfra (Swedish Purchasing Centre for Infrastructure Economic Association) rapporterte nylig resultatene av sin årlige bærekraftsundersøkelse for 2021.

Med karakteren 4,98 poeng av 5 mulige, plasserer NOAH seg i toppsjiktet blant Sinfras leverandører. Siden introduksjonen har Sinfras bærekraftsundersøkelse satt standarden på det svenske markedet. NOAH opplever at undersøkelsen bidrar til et økosystem der flere aktører stiller høyere krav til sine leverandører.

Miljøforbedringer

«Vi har over tid jobbet målrettet med forbedringer i et utvalg av FNs bærekraftsmål. Vi stiller blant annet krav til transportører i Sverige om bruk av fossilfritt drivstoff. Vi har mottatt Norges første fossilfrie mottak av masser og lansert verdens første batterihybrid bulkskip. Kanskje viktigst er prosessen vår på Langøya, der avfall brukes til nøytralisering og stabilisering av annet avfall i stedet for å bruke jomfruelige råvarer. Produktet fra behandlingen brukes som byggemateriale for naturrestaurering. Vi gjør også tiltak for å sikre naturlig gjenvekst av den sjeldne floraen på Langøya», sier Helene Mathisen, miljørådgiver i NOAH AS.

Hun legger til at NOAH jobber målrettet for å tenke bærekraft i alle ledd.

«NOAHs forbedringskultur snur hver stein for å finne miljøforbedringer. Sinfras måling bidrar til at vi skjerper oss ytterligere og aldri slutter å utvikle oss», sier Mathisen.

Gjenoppretter artsmangfoldet

Resultatene viser at NOAH er en god samarbeidspartner for de som ønsker å sikre en trygg og solid prosess i kombinasjon med aktivt og utviklende bærekraftsarbeid.

NOAH har i mer enn 25 år brukt kalken fra forbrenningsverkenes flyveaske til å nøytralisere avfallssyrer fra nordisk industri. Ved å behandle avfallssyre med aske, dannes et gipsprodukt. Denne gipsen brukes deretter på en sikker måte for å rehabilitere det gamle kalkbruddet på Langøya utenfor Holmestrand til friområde. Naturrestaurering gjenoppretter artsmangfoldet og sikrer flere sjeldne arter.

Beste tilgjengelige teknikk

Behandlingsprosessen er klassifisert som Best Available Technique i henhold til Waste Treatment BREF, BAT 22 av EU-kommisjonen.

Parallelt med dagens prosess gjennomføres det konkrete tester av saltutvinning fra flyveaske for å bidra ytterligere til den sirkulære økonomien.