Close

NOAH på Ørakonferansen 2018

Konferansen samler årlig opp mot 200 deltakere fra industri, næringsliv og politikk.

Konferansen er et forum for erfaringsutveksling og nettverksbygging, og en scene for interessante foredrag relatert til Øra industriområde i Fredrikstad. Dette området representerer mange viktige etableringer, og med en rivende miljø- og næringsutvikling.

Årets konferanse fokuserte i stor grad miljøindustrien og hvordan industrien er viktig aktør i gjenvinningssamfunnet. I en slik sammenheng – og som nær samarbeidspartner til Kronos Titan som er lokalisert nettopp til Øra – hadde selvsagt NOAH en naturlig plass.

NOAHs presentasjon ble holdt av kommersiell direktør Anita Sundby.

Arrangør for konferansen var Fredrikstad Innovasjonspark, Frevar, Kronos Titan, Borg Havn, Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening. Konferansen samler årlig opp mot 200 deltakere som representerer industriaktører, leverandører, konsulenter og politikere. Første konferanse ble holdt i 2013, og det er første gang NOAH var invitert som foredragsholder.