Close

NOAH ny eier av Rekefjord Stone

Kombinasjonsdrift med steinsalg og gjenvinningsaktiviteter skal trygge eksisterende jobber og legge til rette for bærekraftig næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Sokndal.

Bjørn Rune Gjelstens selskap NOAH AS har kjøpt Rekefjord Stone AS, og overtar driften av selskapet 1. september. Selgere er Europstone Holding Gmbh (50%) og Thomas Concrete Group (50%).

Langsiktig eier

– Vi overtar et veldrevet selskap med dyktige ansatte som har levert gode resultater over mange år. De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi overtar selskapet med mål om å videreføre den gode utviklingen innenfor leveranser av kvalitetsstein til det europeiske markedet, sier adm.dir. i NOAH Environment Egil Solheim.

Veldrevet og høy-kompetent

NOAH har over 25 års erfaring med mottak og sikker lagring av uorganisk avfall i tidligere steinbrudd. Om lag 2/3 av massene NOAH mottar årlig er ordinært avfall, og selskapet er en ledende aktør innen mottak og håndtering av uorganiske masser som jord, leire, betong og sedimenter.

NOAH vil på sikt se på muligheten for å bruke sin eksisterende kompetanse og erfaring til å restaurere uttaksområdene ved å fylle masser fra sanering og byggeprosjekter.

Egil Solheim understreker at NOAH med dette går inn i et veldrevet og høy-kompetent industriselskap med gode kai-fasiliteter. NOAH ønsker å videreføre dagens steinvirksomhet. Dagens konsesjoner gir en horisont på minst 15 års drift. Rekefjord Stone selger årlig 2-2,5 millioner tonn kvalitetsstein til en rekke europeiske land.

– Videre er ambisjonen at anlegget i Rekefjord kan bli et sted der det vil skapes ny teknologidrevet industri – og med det nye arbeidsplasser, sier Solheim.

Tett dialog med lokale aktører

NOAH ønsker å legge til rette for ny næringsvirksomhet i området i tråd med kommunens ambisjoner og planer og i tråd med selskapets visjoner om å bidra til den sirkulære økonomien.
– Vi er svært glade for å få denne muligheten og kommer til å bruke den første tiden til å bli kjent med de ansatte og med driften. Parallelt vil vi være i tett dialog med politikere og lokalsamfunn for å se på hvordan dette flotte området i Sokndal kan utvikles på best mulig måte for alle, sier Solheim.