Close

NOAH med i forskningsprosjekt om sirkulærøkonomi i prosessindustrien

Yara og NOAH – som begge er representert med FoU-avdelinger i Herøya forskningspark – er med i prosjekt om sirkulærøkonomi i prosessindustrien. Forskningsrådet støtter prosjektet med 20 mill. kroner.

Kompetanseprosjektet samler forskningsinstitusjonene NTNU, UiO og SINTEF Industri i tillegg til seks industriaktører. Prosjektet har fått betegnelsen Process industries in the circular economy”, forkortet til PRICE.

Les mer om prosjektet her!

 

 

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »