Close

NOAH med i forskningsprosjekt om sirkulærøkonomi i prosessindustrien

Yara og NOAH – som begge er representert med FoU-avdelinger i Herøya forskningspark – er med i prosjekt om sirkulærøkonomi i prosessindustrien. Forskningsrådet støtter prosjektet med 20 mill. kroner.

Kompetanseprosjektet samler forskningsinstitusjonene NTNU, UiO og SINTEF Industri i tillegg til seks industriaktører. Prosjektet har fått betegnelsen Process industries in the circular economy”, forkortet til PRICE.

Les mer om prosjektet her!