Close

NOAH lanserer nettversjon av konsekvensutredningen

NOAH har laget en egen nettversjon av konsekvensutredningen om mulig deponi i Brevik. Målet er at informasjonen skal bli mer tilgjengelig og enklere å forstå.

Den digitaliserte versjonen av konsekvensutredningen finner du her.

– Vi har vært tydelige på at vi ikke vil etablere oss i Brevik dersom det ikke trygt for lokalbefolkningen i all fremtid. Vi ønsker at folk skal sette seg inn i fakta for å gjøre seg opp sin egen mening, sier Egil Solheim, prosjektdirektør i NOAH.

Lanseringen nettversjonen av konsekvensutredningen oppsummerer det viktigste innholdet i alle rapportene som er utarbeidet.

– Konsekvensutredningen er på godt over 1.000 sider inkludert vedleggene. Nettversjonen er et sammendrag, og gir samtidig tilgang til alle de formelle dokumentene for de som ønsker det, sier Solheim.

Konsekvensutredningen er utarbeidet av Multiconsult ASA i samarbeid med en rekke andre utredere. Formålet er å avklare Dalen gruves egnethet og hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne få for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen er lagt ut til høring med frist for innspill den 17. oktober 2018.