Close

NOAH i stortingshøring: – Ingen motsetning mellom å beslutte ny deponikapasitet og å jobbe med gjenvinning

Regjeringen la i juni 2017 frem avfallsmeldingen. NOAH avga sitt høringssvar til stortingsmeldingen i Energi- og miljøkomiteen den 15. januar 2018 (se videoopptak lenger ned i saken).

– Deponering og gjenvinning av farlig avfall er en viktig del av den norske avfallspolitikken, og burde være en del av regjeringens avfallsmelding. Det ikke er noen motsetning mellom å beslutte ny deponikapasitet og å jobbe med gjenvinning av farlig avfall – det er et «både og».

Dette var budskapet til NOAH ved administrerende direktør Carl Hartmann da selskapet deltok i høringen om stortingsmeldingen «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi» den 15. januar i Stortinget.

 

Sammen med de viktigste aktørene innen avfallssektoren avga NOAH sitt innspill under en åpen høring i Energi- og miljøkomiteen. Her kan du se opptak av NOAHs innspill til politikerne (spol til 0:53:30).

Vedrørende ny deponikapasitet etter Langøya mener NOAH at avfallsmeldingen burde si noe om statens ansvar for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet for farlig avfall i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser – og hvordan dette skal sikres i samarbeid med næringslivet. Dette er viktig for miljøet og de hundrevis av norske industribedrifter som er trenger en trygg håndtering av avfallet som de leverer fra seg.

I Norge og i Europa er det i dag, etter 25 års forskning, ingen eller svært beskjeden gjenvinning av farlig uorganisk avfall. Samtidig pågår det flere forskningsprosjekter og testforsøk, blant annet i NOAH. I Klima- og miljødepartementets avfallsstrategi fra 2013 heter det at departementet ønsker å se på mulighetene for økt ressursutnyttelse av det farlige avfallet, samtidig som det må unngås at prioriterte miljøgifter spres ukontrollert til nye produkter eller til miljøet. NOAH støtter denne vurderingen og anbefaler at den også forankres i avfallsmeldingen.