Close

NOAH i ny drakt

Denne uken har NOAH AS fått ny logo og en ny visuell identitet. Dette skjer samtidig som selskapet restruktureres for å rendyrke sine forretningsområder.

NOAH AS deles opp i en konsernstruktur med to selskaper og to utviklingsavdelinger.

NOAH AS ledes av selskapets konserndirektør Anders Lægreid. NOAH AS er også deleier i Morrow Batteries, som skal produsere fremtidens batterier, blant annet for elbiler.

NOAH Solutions har forretningsområde sikker behandling av uorganisk farlig avfall. Behandlingsanlegget på Langøya tilhører NOAH Solutions. Selskapet ledes av Tove Stuhr Sjøblom.

NOAH Environment har forretningsområder rettet mot sikker håndtering av både ordinært og inert avfall. I tillegg til dette selges steinprodukter til Europa fra selskapets nyervervede steinbrudd i Rekefjord. NOAH Engadalen og Rekefjord Stone (RSA) tilhører NOAH Environment. Selskapet ledes av Egil Solheim.

NOAH Innovation og NOAH Projects jobber med dagens og fremtidens nye teknologier innenfor behandling og gjenvinning av avfall. Avdelingene ledes av henholdsvis Morten B. Jensen og Terje Ulltang.

Restruktureringen får liten praktisk betydning for kunder og andre samarbeidspartnere. NOAH AS vil i stor grad operere som ett selskap og en merkevare utad.

Ny visuell identitet

NOAH AS har hatt samme logo og profil i 20 år. Nå rigger selskapet seg for en ny og teknologidrevet fremtid og tiden var moden for en oppfrisking av profilen. Den nye profilen er gjenkjennbar med grønt som hovedfarge. Den har hentet inspirasjon fra det sirkulære og fra naturen. Sirkelen i logoen henspiller på kloden vår, det evige, det trygge og det innkapslede. Fargene er hentet fra stein, jord, hav og skog.

Nytt slagord

NOAHs nye slagord er Safe and Circular. Slagordet er på engelsk da selskapet i stadig større grad opererer i et internasjonalt marked og innenfor internasjonale regelverk. Sikkerheten vil alltid komme først, både når det gjelder nye gjenvinningsløsninger og når det gjelder etablert drift. NOAH er en garantist for den sirkulære avfallsbehandlingen ved at selskapet henter ut de miljøskadelige stoffene av kretsløpet slik at de ikke utgjør noen fare for mennesker eller miljø. Samtidig utvikler NOAH nye sirkulære løsninger for fremtiden.