Close

NOAH forholder seg i ro i deponisaken

Styreleder Sten-Arthur Sælør i NOAH uttaler seg på Porsgrunn dagblads initiativ, og kommenterer at NOAH for tiden ikke gjør noen utspill i saken om å finne et nytt deponi.

– Nå er saken slik at Porsgrunn bystyre har bedt staten om å ta ansvar for å finne et egnet sted for deponi og en løsning for farlig avfall. Vi forstår det slik at Miljødeparementet skal svare på det notatet som Miljødirektoratet har laget i saken, sier Sten-Arthur Sælør til Porsgrunn dagblad.

Les avisartikkelen her!