Close

Nittedals kommunefugl, Dvergloen, har vendt tilbake til Engadalen – og tatt med seg noen venner

NOAH gjennomførte 9. juni en befaring sammen med Tor Skjetne i BirdLife Norge, Nittedal lokallag for å undersøke om det var hekkende par med Dverglo på industriområdet.

– Dvergloen legger eggene sine rett på bakken i skrinne områder. Det er derfor viktig å sjekke lokaliteten til reirene slik at vi kan verne de med å begrense maskintrafikken mens de ligger og ruger på eggene, forteller miljørådgiver i NOAH Helene Mathisen.

Eggene vil være klekket innen St. Hans, og ungene vil da raskt løpe i skjul inne i kantvegetasjonen. De vil da være mindre utsatt for fare på grunn av driften ved anlegget som tar imot overskuddsmasser fra byggeprosjekter i hele Oslo-regionen.

I fjor rapporterte selskapet i samarbeid med ornitologene om ett hekkende par i ved anlegget i Engadalen.
– Det er svært gledelig at vi i år faktisk har bekreftet at det er fire par. Det er spektakulært, sett i sammenheng med at det finnes omlag 250 par i hele Norge, sier Mathisen.

Hun forteller at samarbeidet med Ornitologisk forening i Nittedal er svært viktig for selskapet.
– Samarbeidet bidrar til at Dvergloen får bedre suksess med hekkingen. En kort befaring for å finne lokalitetene, og en vurdering av planlagte aktiviteter fram til St. Hans slik at reirlokalitetene er tryggere koster veldig lite men kan bidra til bedre overlevelse, sier miljørådgiveren.

For å tilrettelegge for dvergloen har NOAH Engadalen også kjøpt spesialblanding av frø til gjensåing av åpne flater. Dette bedrer forholdene for insekter som dvergloen og andre fuglearter lever av.

– Begge dvergloforeldrene ruger, og de ruger på skift. Vi er svært fornøyd med å få åtte nye midlertidige skiftarbeidere ved NOAH Engadalen, sier Mathisen fornøyd.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »