Close

Mottak 2.500 uten uhell!

Mottak 2500 Kronos

Svovelsyre fra Kronos Titan i Fredrikstad er viktig innsatsprodukt i miljøprosessen på Langøya. Nylig ble mottak nr. 2.500 registrert. Alle uten uhell.

Avfallssyre fra Kronos Titan brukes i prosessen på Langøya for å uskadeliggjøre aske fra avfallsforbrenningsanlegg. Mottaket fra Kronos Titan skjer regelmessig ukentlig via lekter som slepes fra fabrikkanlegget ved Fredrikstad.

Mottak nr. 2.500 ble selvsagt behørig notert. Samtlige lossinger på Langøya har skjedd uten uhell. Antallet mottak representerer 3.750.000 kubikkmeter med 25% jernholdig svovelsyre. For mange år siden var det tillatt å slippe denne syren ut i Glomma, men Langøyas behandlingsprosess tilser i dag at miljøgiftene i syren stabiliseres og aldri kan forårsake skade.

Bildet øverst viser til høyre operatør på syrelektekteren, Leif Eriksen, sammen med produksjonssjef hos NOAH, Andrè Dale. Nederst: Mottak 2.500 ble selvsagt ikke kun markert med kake, men også en vakker vannkarafell med inskripsjon.

Mottak 2500 Kronos2