Close

Miljødirektoratet med gjester fra Uganda

Miljødirektoratet var i mars vertskap for en delegasjon fra miljømyndighetene i Uganda. Esso-raffineriet på Slagentangen og NOAHs behandlingsanlegg på Langøya ble vist fram for gjestene.

Deltakere fra Uganda representerte National Environment Management Agency og var fremtredende representanter fra dette nasjonale myndighetsorganet. Vertskap fra Miljødirektoratets side var Gro Øfjord, Ole Stian Bockelie og Per Antonsen. Delegasjonen utgjorde til sammen syv personer.

Under besøket ble det orientert om NOAHs dokumenterte metoder for behandling av uorganisk farlig avfall og den viktige samfunnsrollen selskapet har i norsk miljøarbeid.