Close

Fremtidens Langøya

Vår ambisjon er krystallklar:

  • Utvikle Langøya til en attraktiv destinasjon i Vestfoldregionen
  • Utforme og vedlikeholde en god infrastruktur, gode servicetjenester og attraktive opplevelsestilbud
  • Gi rom for privat initiativ og engasjement samt tilgang for allmenheten

I fremtiden vil dagens arealdisponering på Langøya bli totalt endret:

Langøya i dag

  • 700 mål industriområde
  • 100 mål friluftsområde
  • 200 mål naturreservat

Fremtidig arealdisponering

  • 150 mål næringsareal
  • 650 mål friluftsområde
  • 200 mål naturreservat

Denne transformasjonen av Langøya innebærer at fremtidens Langøya vil bestå av 85 prosent friluftsareal. I dag er 70 % av øya disponert til industriformål.

Realiseringen av fremtidens Langøya er avhengig av privat engasjement. Finansiering må avklares når ambisjonsnivå er definert. Men hos oss er det ikke tvil: Langøya kan bli betydelig regional ressurs. Derfor inviterer Gjelsten Holding til dialog med nærings- og andre interesser som har idèer, evne og vilje til satsning. Selvsagt må utviklingen av fremtidens Langøya sees i sammenheng med den videre kommuneutvikling spesielt av Holmestrand.