Close

Langøya skaper både lokale og nasjonale verdier

Artikkel fra næringslivsmagasin i Holmestrand;

NOAH i Holmestrand har et stort ansvar: Å hindre forurensing fra industrien og rehabilitere Langøya.

– NOAH skaper 110 arbeidsplasser i Holmestrand. 80 av dem er våre egne ansatte; mekanikere, ingeniører, forskere, kjemikere, laboranter osv., men når vi kommer på ferga om morgenen møter vi elektrikere, renholdere, maskinførere og konsulenter. NOAH samarbeider faktisk med 270 leverandører fra Vestfolds- og Drammensdistriktet, sier Tove Stuhr Sjøblom, NOAHs leder for virksomheten på Langøya utenfor Holmestrand.

I sommer la Solberg-regjeringen frem sin sirkulærstrategi. NOAH spiller en nøkkelrolle for å kunne oppfylle strategien.
– Kort fortalt går dette ut på å kunne «avgifte» kretsløpene.
Det betyr at de tungmetallene og miljøskadelige stoffene som ikke skal få lov å sirkulere, hentes ut, behandles og lagres trygt. Dette har NOAH gjort i over 20 år, og det er å hindre forurensning som er hovedoppgaven vår, sier Sjøblom, og fortsetter:

– Men vi skal også videre inn i det sirkulære samfunnet. Vi skal gjenvinne deler av ressursene i avfallsstrømmene. Det vi har aller mest tro på, er å hente ut rene salter fra flyveasken. Dette gjør vi allerede i dag i liten skala på Herøya. Her går utviklingen i rivende tempo og vi har spennende samarbeid på gang. Men vi har også tro på at vi i fremtiden kan produsere gips fra syre og betong av flyveaske, for å nevne noe, sier Sjøblom, som leder NOAHs arbeid på Langøya.

Samfunnskritisk

Hun forteller om et krevende halvannet år med pandemi. Ikke bare på grunn av hjemmekontor og usikkerhet i markedene, men fordi det ble tydelig at NOAHs drift er samfunnskritisk. Uten et sted å sende flyveasken, stopper potensielt forbrenningsanleggene i Norge og varmeproduksjonen i Sverige opp – med potensielt katastrofale følger for avfallsinnhentingen i landet vårt. – Vi satte tidlig krisestab, opprettholdt et strengt regime og har så langt klart å holde driften helt smittefri. Det ble avgjørende at de ansatte har HMS «i ryggmargen» og er høyt kompetente og lojale. Samarbeidet i verdikjeden har også vært avgjørende, sier Sjøblom, som også er leder av NOAHs krisestab.

Et av Europas ledende kompetansemiljøer

Tove Sjøblom forteller at NOAH har et viktig samfunnsoppdrag med å hindre forurensning. Men selskapet har også et stort samfunnsansvar som en av Holmestrands hjørnesteinsbedrifter.
– Vi har en god dialog med kommunen og ulike aktører lokalt, vi sponser lag og foreninger, arrangerer Åpen Dag, og heier på Holmestrand gjennom tiltak som #PlassenVår og lokale arrangementer. Så er det store prosjektet vårt å rehabilitere Langøya og sette den tilbake til den naturperlen den en gang var, med sin særegne flora og fauna. Vi har brukt stedsegen jord og klart å få frem seks sjeldne blomsterarter så langt. Med tanke på at artsmangfoldet i verden er truet, er dette et aldri så lite lysglimt, sier Sjøblom.

NOAHs plan er å kunne drifte på Langøya til i alle fall 2030, og tilbakeføre friområdene på øya til allmennheten innen 2034.
– NOAH kommer nok til å være i bransjen lenger enn det. Spisskompetanse på håndtering og utnyttelse av uorganiske og forurensede masser sitter i Holmestrand. Her er ett av Europas ledende miljøer, avslutter Sjøblom.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »