Close

Klima- og miljøministeren besøkte Langøya

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøkte Langøya torsdag 18. oktober 2018. Her fikk han og kollegaene en rundtur på øya og presentert NOAHs virksomhet i detalj.

– Det er første gang jeg er her og det er veldig interessant og lærerikt, uttalte klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Jarlsberg etter besøket på Langøya.

Besøket startet med en rundtur på øya, der statsråden og hans kollegaer i Klima- og miljødepartementet blant annet fikk se de pågående arbeidene ved Sydbruddet og det rehabiliterte arealet i nordenden av øya.

Deretter ble det befaring i kontrollrommet og på laboratoriet, etterfulgt av en presentasjon om fremtidens håndtering av farlig avfall.

– Vi fortalte hvordan vi jobber og hva vi tenker om fremtidens håndtering av farlig avfall. Klima- og miljøministeren stilte flere gode spørsmål. Vi er fornøyd med besøket, sier Carl Hartmann, administrerende direktør i NOAH.

I presentasjonen ble det trukket frem tre løfter fra NOAH dersom Langvik-prosjektet blir realisert:

  • Vi skal fortsette å utføre samfunnsoppdraget vårt med samme profesjonalitet som i de siste 25 årene og med sterk orientering mot en bærekraftig framtid.
  • Vi vil kun etablere vår virksomhet i Brevik dersom det er trygt for omgivelsene i all fremtid.
  • Vi skal være en langsiktig, miljøorientert og framtidsrettet industriell partner, som skal sikre kapasitet og de beste behandlingsløsningene.

Vedlagt til høyre i margen finner du presentasjonen som NOAH holdt for Klima- og miljødepartementet.

Statsrådens besøk på Langøya ble avlagt i forbindelse med at høringsfristen for konsekvensutredningen for et mulig deponi i Dalen gruver i Brevik løp ut onsdag 17. oktober.

– Besøket gir et grunnlag for å ta en beslutning i deponisaken, sa han til Jarlsberg etter besøket.