Close

Investerer 200 millioner i nytt jordvaskeanlegg i Oslo

Franzefoss og NOAH har siden 2022 samarbeidet for å etablere et anlegg for gjenvinning av overskuddsmasser nært på markedet. Nå er selskapet FRANO AS etablert, og det første jordvaskeanlegget er satt i bestilling.

“Gjenvinning av masser er en forutsetning for at Oslo skal nå sine miljøambisjoner. Her leverer vi en sirkulær løsning innenfor Oslos kommunegrense som virkelig monner. Jordvask gir en dobbel effekt i form av mindre bruk av natur til råstoff og mindre overskuddsmateriale til deponi,” sier daglig leder i FRANO Kari Røseth.

 

Kan doble produksjonen

Det ny-etablerte selskapet skal nå bygge Oslos første og eneste fullskala jordvaskeanlegg. Anlegget som nå er satt i bestilling, er topp moderne, automatisert og har kapasitet til mottak av 500 000 tonn forurensede overskuddsmasser per år.
«FRANO legger til rette for å kunne doble årlig produksjon ved å legge på en ekstra produksjonslinje på et senere tidspunkt dersom markedet ønsker det,» legger Røseth til.

Tyrone vant kontrakten

Fintan McKeever i Tyrone og Kari Røseth i FRANO. Foto: Egil Solheim/NOAH.

De to hovedkontraktene for byggeprosjektet går til det britiske selskapet Tyrone International Ltd og Entreprenørselskapet Åsmund Pettersen & Sønn AS. Tyrone vant oppdraget med å levere selve jordvaskeanlegget. Kontrakten omfatter produksjon, transport, montering og testkjøring av anlegget, samt opplæring av FRANOs driftspersonell. Entreprenørselskapet Åsmund Pettersen & Sønn AS vant totalentreprisen på grunnarbeid, infrastruktur og bygg. Totalrammen for kontraktene er på ca 200 millioner kroner.

Christian Bruun i Åsmund Pettersen & Sønn og Kari Røseth i FRANO. Foto: Egil Solheim/NOAH.

Tyrone starter nå produksjonen sammen med sine underleverandører. Planlagt ferdigstillelse på fabrikk er i desember 2024, med påfølgende transport og oppstart av montering på Bånkall i 2025. Åsmund Pettersen & Sønn starter sine hovedarbeider i august 2024, men vil ha noe aktivitet på tomta allerede i sommer.

Stor klimagevinst

80 prosent av overskuddsmassene som skal kjøres i vaskeanlegget kan selges ut som gode pukkprodukter. De resterende 20 prosentene må til et godkjent mottak. Der er massemottaket NOAH Engadalen en nær og god løsning. Med det blir anlegget i Nittedal en del av en veldig god miljøløsning for regionen,» sier Kari Røseth, og legger til:

“FRANO baner vei for sirkulær massehåndtering. Vi skal gjenvinne masser nært på markedet og med det spare jomfruelige ressurser og kutte transportvei. FRANOs løsning for massehåndtering bidrar til å nå kommunale og nasjonale klimamål, og vil hjelpe kundene å nå kravet til 30 % vekting av miljø og klima i offentlige anskaffelser. Gjenvinning av masser betyr redusert behov for deponi og redusert behov for uttak av jomfruelig stein. Når gjenvinningen skjer så tett på markedet som her på Bånkall, vil den reduserte transportavstanden gi stor klimagevinst,” sier Røseth.

Når FRANO er klar til å ønske de første kundene velkommen våren 2025, vil entreprenører og transportører kunne levere overskuddsmasser til anlegget og ta med nyvasket miljøpukk i retur.

 

Kort om samarbeidspartner Franzefoss:

Franzefoss AS leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus gjennom datterselskapene Franzefoss Gjenvinning AS og Franzefoss Pukk AS. I tillegg driver selskapet eiendomsforvaltning gjennom Franzefoss Utvikling AS og Franzefossbyen AS. Konsernet har ca. 480 ansatte fordelt på 32 anlegg i Norge. Les mer om Franzefoss HER

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »