Close

Innreiseregler

Både norske og svenske myndigheter har innført strenge innreiseregler, men dette påvirker ikke asketransporten fra Sverige.

Godstransport har fortsatt adgang til både Norge og Sverige. Transport av flyveaske til NOAHs behandlingsanlegg på Langøya kommer i tillegg inn under kritisk samfunnsfunksjon. Asken er en nødvendig innsatsfaktor i behandlingen av norsk spesialavfall fra industrien.

NOAHs behandling av uorganisk farlig avfall fra industri og husholdninger driftes som vanlig, men under et strengt smittevern.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »