Close

Forsvaret bruker Langøya til øvelse onsdag 30.08.

NOAH har på forespørsel stilt deler av Langøya til disposisjon for Forsvaret mellom kl. 2200 og ca. 2330 onsdag 30. august. Øvelsen vil ventelig være synlig fra land.

Forsvaret skal i denne perioden bruke Langøya som objekt for en av sine regulære øvelser. NOAH har fått opplyst av Forsvaret at det vil bli brukt både fartøyer og helikoptre under øvelsen. Disse vil kunne være synlige fra land. Øvelsen skje sentralt på industriområdet. Forsvaret vil ha egne vakter stasjonert på øya.

Langøya har også ved tidligere anledning vært brukt av Forsvaret som lokasjon for øvelser, og NOAH er glad for å kunne yte bistand i slike sammenhenger.