Close

NOAHs kvalitetspolitikk

Vi skal levere transport, mottaks- og behandlingsløsninger i overenstemmelse med kundenes krav og innenfor gjeldende rammevilkår.

Vi skal ha en ledende posisjon innen forskning og utvikling i vår bransje, for å sikre bærekraftige tjenester og produkter.

Vi skal kontinuerlig effektivisere, fornye og forenkle prosessene våre for å forbedre prestasjon i alle ledd.

Gjennom vår virksomhet skal vi ved avsluttet drift ha gjenskapt eller formet områder til større nytteverdi for nærmiljøet enn ved oppstart.