Close

Kvalitetspolitikk og styringssystem

NOAH har utarbeidet etiske retningslinjer både for selskapets ansatte og våre leverandører Vi anser våre etiske retningslinjer som en forutsetning for at våre omgivelser skal ha tillit til oss, og for at alle som har med vår virksomhet å gjøre skal være reflekterte på de kvaliteter NOAH skal stå for i all vår fremferd og i alle våre relasjoner.