Close

NOAHs HMS politikk

Vi skal prioritere helse og sikkerhet foran alle andre hensyn i vårt arbeid, og arbeide systematisk med kontinuerlige forbedringer for å forebygge og redusere risiko.

Vi som er ledere i NOAH skal ta et spesielt ansvar for å legge til rette for å oppnå et forsvarlig arbeidsmiljø, herunder god kommunikasjon, utvikling for den enkelte, medvirkning og forutsigbarhet.

Vi som arbeider i NOAH er viktige ressurser og har påvirkningsmulighet. Vi skal alle ta ansvar for å skape en felles kultur som bygger opp under våre verdier, fremmer engasjement, og godt og trygt arbeidsmiljø.