Lukk

NOAH Sverige

NOAH er en betydelig aktør på det svenske markedet. For å styrke kundetilbudet ytterligere, bygger vi opp flere behandlingsplasser i Sverige. Disse kommer i tillegg til vårt behandlingsanlegg på Langøya i Oslofjorden. Behandlingsplassene i Sverige skal håndtere forurenset jord samt mellomlagre avfall som skal til Langøya. NOAHs Sverigekontor ledes av Kristian Peders.

NOAH Sverige AB                                                 

Katrinerovägen 2A

417 05 Göteborg

Sverige