Close

NOAH Sverige

NOAH er en betydelig aktør på det svenske markedet. I Sverige har NOAH mottaks- og mellomlagringsplass i Alingsås. For å styrke kundetilbudet ytterligere planlegges det flere behandlingsplasser som skal håndtere forurenset jord samt mellomlagre avfall som skal til Langøya. NOAHs Sverigekontor ledes av Kristian Peders.

NOAH Sverige AB                                                 

Katrinerovägen 2A

417 05 Göteborg

Sverige