Close

Folkemøte i Brevik avholdt

Onsdag 10. januar arrangerte Klima- og miljødepartementet et folkemøte i Brevik om planene for et anlegg for farlig uorganisk avfall.

Møtet startet med at departementet ved departementsråden (øverste administrative sjef) holdt et innlegg om statens rolle og ansvar for å sikre behandlings- og deponikapasitet etter Langøya. Videre holdt NOAHs prosjektdirektør Egil Solheim en presentasjon om Langvik-prosjektet og Anders Arild i Multiconsult presenterte forslaget til planprogram. Begge de to sistnevnte presentasjonene ligger vedlagt her.

NOAHs viktigste budskap på møtet var at det er uaktuelt for NOAH å etablere og drifte et deponi i Brevik hvis det ikke er trygt for omgivelsene.

Høringsfristen for å komme med innspill til planprogrammet er 31. januar 2018, og NOAH oppfordrer alle med en interesse i saken til å komme med sine innspill. Skriftlige merknader rettes til Klima- og miljødepartementet, postmottak@kld.dep.no, innen 31. januar 2018. Merk e-posten: “forslag til planprogram – Dalen gruve”.