Close

Fjellrensk på Langøya kan forårsake støy

For å unngå steinras og sikre arbeidsmiljøet for de ansatte, vil NOAH utføre fjellrensk av bruddvegger syd i deponiet på Langøya. Selskapet varsler derfor om mulighet for at det kan høres sprengsalver fra øya i perioden fram mot sommeren.

Fjellrensk vil gjennomføres helt syd i Sydbruddet på Langøya, der usikrede fjellsider fra gammelt steinuttak utgjør en sikkerhetsmessig risiko for driftspersonell når område etter hvert skal tas i bruk som deponi.

Ved kontrollert sprengning etableres ny, trygg bruddvegg noen meter på innsiden av den gamle overflaten. Sprengning vil utføres innenfor normal arbeidstid fra mandag til lørdag. I forkant av sprengsalvene vil det varsles med sirene jmf normal prosedyre for sprengningsarbeider. Vaktposter vil sørge for at ingen oppholder seg innenfor sikkerhetssonen før og under sprengning.

Arbeidet utføres av BetonmastHæhre Anlegg AS, og vil pågå fram mot sommeren. Første sprengsalve kan forventes onsdag 2. mai.

Eventuelle spørsmål om arbeidet kan rettes til NOAHs prosjektleder Kari K’Odingo på telefon 905 11 913.