Close

En halv million til lokalmiljøet

«Pride for alle», opprydding i havnebassenget og etablering av mekkegarasje for ungdom, er blant mottakerne av årets sponsormidler fra NOAH.

«Vi har også i år fått inn mange gode søknader om sponsormidler, og det er fantastisk å se hvor mye godt initiativ og engasjement som finnes rundt om i Holmestrand kommune», sier kommunikasjonssjef i NOAH Unni Claussen.

En komité bestående av representanter for ledelse og tillitsvalgte har gått nøye gjennom søknadene og tildelt totalt 500.000 kroner i støtte til aktiviteter og arrangementer fra 12 lokale idrettslag og foreninger.
«Vi har som tidligere måttet foreta en hard prioritering, men vi er trygge på at vi i år støtter prosjekter som kommer barn, unge og miljøet til gode i hele kommunen», sier Claussen.

Renere fjord

Hun forteller at NOAH er opptatt av å støtte de lokalsamfunnene selskapet opererer i, og understreker at det er et mål å investere i lokale initiativer som hjelper til med å fremme et inkluderende, sunt og miljømessig bærekraftig lokalsamfunn.

Blant årets største mottakere er etablering av tømmestasjon for båtseptik i småbåthavna i Holmestrand.
«For å bidra til en renere Oslofjord for alle, har Miljødirektoratet og Sjøfartdirektoratet kommet med en anbefaling om å forby utslipp av septik fra fritidsbåter. Det vil derfor være behov for etablering av flere mottaksanlegg for å bidra til at Oslofjorden skal oppnå en god miljøtilstand. Vi er glade for å kunne støtte dette viktige miljøprosjektet i regi av Holmestrand Småbåthavn med 100.000 kroner for å sikre at dette blir realisert», sier Unni Claussen.

Folkefest

En annen stor mottaker er Holmestrand Pride som får 80.000 kroner til sitt arrangement 17. juni. «Dette håper vi blir en stor folkefest for alle innbyggere og et arrangement som forhåpentlig blir en fin tradisjon for å fremme mangfold og inkludering i vårt nærmiljø», sier Claussen.

Videre støtter NOAH etablering av mekkegarasje i regi av Norsk Motor Klubb i Sande med 80.000 kroner. Begrunnelsen er at NOAH er opptatt av integrering og inkludering av alle barn og unge. Det er ikke alle som er tilknyttet idrettslag i bygda. I mekkegarasjen får motorinteresserte ungdom et tilholdssted hvor de kan få veiledning, råd, hjelp og trygghet, samtidig som de vil komme inn i et miljø med høyt fokus på folkelighet og bredde».
«Vi har dyktige mekanikere hos oss på Langøya og gleder oss til å følge dette prosjektet fremover.»

Fjordrydding og matutdeling

Kommunens unge dansere får også sponsorstøtte.
«Det er godt å se at Danseløven ballettskole endelig har fått et egent lokale i byen, og kan fortsette med aktivitet for over 200 danseglade elever. Lokalet trenger en oppgradering, og vi er galde for å kunne bidra», sier Unni Claussen, og legger til at NOAH også har valgt å videreføre samarbeidet med Holmestrand Dykkerklubb, som bidrar med opprydding i fjorden og Kirkens Bymisjons prosjekt Matkurven.

I tillegg sponser NOAH kultur og sport i form av støtte til Hof Idrettslag, Nordre Sande IL, Holmestrand sykkelgruppe, Holmestrand og Botne skøyteklubb, Stolpejakten, NM i orientering (Botne orientering) og NOAH-runden i Botnemarka.

«Vi vil takke alle som søkte om sponsormidler, og selv om vi ikke kunne tildele midler til alle, er vi imponert over det gode arbeidet og engasjementet som blir lagt ned i vårt lokalsamfunn», avslutter kommunikasjonssjefen.

 

Holmestrand småbåthavn 100.000
Holmestrand Pride 80.000
Norsk Motor Klubb Sande 80.000
Danseløven ballettskole 50.000
Hof idrettslag 40.000
Kirkens Bymisjon Matkurven 40.000
Nordre Sande IL/fotball 30.000
Holmestrand og Botne skøyteklubb 30.000
Holmestrand sykkelgruppe 20.000
Botne Skiklubb 10.000
Holmestrand dykkerklubb 10.000
Botne Skiklubb Orientering 10.000

Foto: Kjersti Jergel- Johnsen, Jarlsberg Avis