Close

De ansattes julegave går til Matkurven

Tradisjonen tro gir også i år de ansatte i NOAH sin julegave videre til et godt formål. I år er det prosjektet «Matkurven Holmestrand» som får gaven på 30.000 kroner.

Prosjektet samler inn og deler ut mat til trengende i Holmestrand, og er et samarbeid mellom Holmestrand kommune, NAV, Holmestrand næringsforening og kirkens bymisjon Vestfold avdeling Holmestrand.

Frem til nå har 80 personer og familier benyttet seg av denne ordningen. Denne høsten og vinteren står mange av landets husholdninger ovenfor større økonomiske utfordringer enn på lenge, og mange opplever utrygghet. Særlig hardt rammes barnefamilier med lav inntekt. Tall fra 2020 viser at det er 470 barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Holmestrand.

«Kirkens Bymisjon erfarer denne høsten at en helt ny gruppe familier tar kontakt, familier som inntil nå ikke har hatt problemer med økonomien. Det er flott at vår julegave kan bidra til å gjøre livet litt lettere for disse familiene,» sier en av NOAHs tillitsvalgte Tone Kufthaugen.

Det er de tillitsvalgte som velger mottaker for gaven. De har også engasjert NOAH-ansatte til å bidra frivillig med den praktiske matutdelingen.

NOAH-ansatte Trude Kjærstad, Celine Kjærstad, Sunniva Larsen og Lene I. Notø hjalp til med pakking og utlevering torsdag før jul. «Det er mange som sliter og som trenger denne hjelpen. Det er ekstra fint å kunne bidra litt nå før jul,» sier kontor- og administrasjonsleder i Holmestrand Lene Igesund Notø.

Dersom du selv ønsker å bidra til Matkurven Holmestrand kan du vippse til #586422 eller benytt kontonummer 9481.11.18014.

Les mer om Matkurven her