Close

Måleresultater av utslipp til luft fra behandlingsanlegget på Langøya

Her presenterer vi resultatene fra siste målinger av utslipp til luft fra vårt behandlingsanlegg på Langøya. Andre steder på våre nettsider finner de som er…

Les mer

Storulykketilsyn gjennomført på Langøya: Ingen avvik

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn på NOAHs anlegg på Langøya 9. og 10. mars. Sentrale temaer for tilsynet var sikker drift av anlegget, samordning, opplæring og kompetanse.

Les mer

NOAH Langøya er re-sertifisert i tråd med ISO 14001

Teknologisk Institutt Sertifisering har gjennomført en sertifisering i tråd med standarden ISO 14001 på Langøya. ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring.

Les mer