Close

Politianmeldelse av NOAHs virksomhet på Langøya

NOAH stiller seg uforstående til påstandene i anmeldelsen fra Norges Miljøvernforbund. Forbundet har politianmeldt NOAH for å bryte vilkårene i tillatelsen som Miljødirektoratet har gitt for…

Les mer
Etterlyst: Tørrskorpeleire til Langøya

Etterlyst: Tørrskorpeleire til Langøya

Her er en historisk mulighet for landets anleggsfirmaer: Etterlate seg et gedigent monument og landemerke gjennom bruk av deres overskuddsmasse til et miljøprosjekt som er…

Les mer
Nok et hyggelig besøk: Round Table på Langøya!

Nok et hyggelig besøk: Round Table på Langøya!

NOAH gleder seg over interessen for å besøke vårt behandlingsanlegg på Langøya.

Les mer

Måleresultater av utslipp til luft fra behandlingsanlegget på Langøya

Her presenterer vi resultatene fra siste målinger av utslipp til luft fra vårt behandlingsanlegg på Langøya. Andre steder på våre nettsider finner de som er…

Les mer

Storulykketilsyn gjennomført på Langøya: Ingen avvik

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn på NOAHs anlegg på Langøya 9. og 10. mars. Sentrale temaer for tilsynet var sikker drift av anlegget, samordning, opplæring og kompetanse.

Les mer

NOAH Langøya er re-sertifisert i tråd med ISO 14001

Teknologisk Institutt Sertifisering har gjennomført en sertifisering i tråd med standarden ISO 14001 på Langøya. ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring.

Les mer

Se ny film om rehabiliteringen av Langøya!

Filmen forteller om det fascinerende og omfattende arbeidet med å gjenskape Langøya til en idyll både for lokalbefolkningen og båtfolket i Oslofjorden.

Les mer
Viktig milepæl nådd i rehabiliteringen av Langøya

Viktig milepæl nådd i rehabiliteringen av Langøya

Arbeidet med å gjøre Langøya til attraktivt rekreasjonsområde, pågår for fullt. Ett av trinnene i arbeidet er nettopp avsluttet, og omfatter etablering av en kunstig…

Les mer