Close

Politianmeldelse av NOAHs virksomhet på Langøya

NOAH stiller seg uforstående til påstandene i anmeldelsen fra Norges Miljøvernforbund. Forbundet har politianmeldt NOAH for å bryte vilkårene i tillatelsen som Miljødirektoratet har gitt for…

Les mer
Etterlyst: Tørrskorpeleire til Langøya

Etterlyst: Tørrskorpeleire til Langøya

Her er en historisk mulighet for landets anleggsfirmaer: Etterlate seg et gedigent monument og landemerke gjennom bruk av deres overskuddsmasse til et miljøprosjekt som er…

Les mer
Nok et hyggelig besøk: Round Table på Langøya!

Nok et hyggelig besøk: Round Table på Langøya!

NOAH gleder seg over interessen for å besøke vårt behandlingsanlegg på Langøya.

Les mer