Close

Beredskapsøvelse på Langøya onsdag 28. september fra kl. 12.00

NOAH har jevnlige beredskapsøvelser for å trene på å kunne håndtere ulike scenarier.

Varsling, intern kommunikasjon og samarbeid er viktige elementer i øvelsene, men det vil også kunne bli øvd på ulike aksjoner, som bruk av alarmsystem og samarbeid med nødetater. Noen av hendelsene kan være synlige utenfor øya, ikke minst de to ambulansene som deltar i øvelsen. Det er derfor nyttig for naboer og andre å være klar over tidspunkt for øvelsen.

Vennlig hilsen NOAHs kriseberedskapsteam