Close

Fossilfri drift og kvalitetsforbedringer

NOAH befinner seg i rask utvikling både når det gjelder omlegging til mer klimavennlige løsninger i egen drift, og når det gjelder utvikling av nye gjenvinningsløsninger.

“Når vi arbeider med bærekraft, jobber vi grovt inndelt i to spor: Det ene er å levere på samfunnsoppdraget vårt med å ta miljøskadelige stoffer ut av naturens kretsløp, håndtere overskuddsmasser fra anlegg og industri på en miljøvennlig måte og levere kvalitetsstein til anleggsprosjekter i Norge og Europa. Det andre sporet er å gjøre disse operasjonene med minst mulig fotavtrykk,” sier konsernsjef i NOAH AS Anders Lægreid.

Fossilfri drift

Innenfor det sistnevnte, utslipp fra egen drift, har selskapet nådd to store milepæler i 2021: NOAH Engadalen ble Norges første fossilfrie massemottak. Samtlige maskiner ved anlegget gikk over til biodiesel laget av hovedsakelig restprodukter som mat og frityrolje. På Langøya fikk NOAH Solutions ny hovedentreprenør som stilte med biodiesel på kjøretøyene fra dag én. Den andre milepælen ble nådd da batterihybridskipet Hagland Captain kom i drift fra august 2021. Skipet er bygget om til å gå på delvis batteridrift og er det første i sitt slag i nærskipstrafikken.

“En av de viktige lærdommene er at utslipp kuttes gjennom samarbeid i verdikjedene. Som bestiller av transportløsninger har vi i NOAH en mulighet til å påvirke! Denne muligheten og anledningen bruker vi aktivt for å nå bærekraftsmålene våre i samarbeid med kunder og leverandører. Vi jobber nå intenst med å få ned trafikkbelastningen i Holmestrand sentrum og resterende utslipp fra massetransporten. Målet er å få flyttet transport over på elektriske ferger over Oslofjorden i samarbeid med ASKO og få flyttet større volum over på jernbane,” forteller Lægreid.

Kvalitetsforbedringer

I rapportens forord skriver han videre:
“Vi har lagt nok et pandemiår bak oss med strengt smittevern og endrede arbeidsrutiner. Til tross for dette, leverte vi også i 2021 svært solide resultater i alle deler av konsernet. Med spesialister som arbeidet via Teams og medarbeidere som overholdt to meters avstand, gjennomførte saltpiloten Resalt på Herøya forsøk som viser at vi teknisk klarer å gjenvinne tre typer rene salter fra flyveaske – ettertraktede råvarer for industrien.

Her ser vi dannelse av saltkrystaller.

Ved årsskiftet ga Miljødirektoratet oss tillatelse til å fortsette mottaket på Langøya til 2030. Myndighetenes vedtak er et resultat av en årelang kvalitetsforbedring som gjør at det behandlede gipsproduktet som brukes til gjenoppbygging av Langøya nå har utlekkingsegenskaper som ordinært avfall. Forlengelsen gir en forutsigbarhet for industrien og landets forbrenningsanlegg, men like viktig, den gir oss tid til å utvikle fremtidens gjenvinningsløsninger. Vi har utviklingsløp som teoretisk kan halvere mengden som må sluttdisponeres. Noen av de mest lovende teknologiene går ut på å gjenvinne salter til bruk i industriell produksjon av nye produkter til å lage ren gips. Vi har satt oss en ambisjon om å være åpne og meddelende omkring utviklingsløpene våre, så følg med!

I 2022 har vi startet med et arbeid rundt å spisse målsetningene og rapporteringen av måloppnåelsen innen bærekraftsarbeidet. Dette gjør vi både fordi en del av målene vi satte oss etter vesentlighetsanalysen i 2017 er oppnådd, og nye målsetninger må forberedes i henhold til nye krav i GRI standarden for bærekraftrapportering.”

Les bærekraftsrapporten for 2021 i lenken.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »