Lukk

Årlig og populært: Åpen dag på Langøya 24. august!

Få bedrifter i Vestfold har samme, lange tradisjon: Å invitere absolutt alle fra nær og fjern til et Åpent dag-arrangement. Dagen for årets arrangement er lørdag 24. august.

NOAHs opplegg i år blir tilsvarende fjorårets arrangement, som tiltrakk seg over 900 besøkende. Men noen endringer planlegges: Det blir omvisning med busser som bl.a. legger turen opp til nordområdet på Langøya. Det er her rehabiliteringen av øya er kommet lengst – med turstier, grøntområder, informasjonsskilt om Langøyas historie – og ikke minst: «Tordenskiolds kruttårn» med milelang utsikt i alle himmelretninger.

Stolt over å ta store mengder miljøgifter ut av kretsløpet til evig tid

Det er ikke å legge skjul på at NOAHs kompetente fagpersoner innen farlig avfallshåndtering setter pris på å møte publikum under Åpen dag. Høyt kvalifiserte ansatte får da anledning til å fortelle om sitt arbeid som resulterer i at store mengder miljøgifter hvert år tas ut av kretsløpet til evig tid.

Mye informasjon å hente under Åpen dag

På årets Åpen dag vil NOAH videreutvikle de informasjonstemaer som ble formidlet på arrangementet i fjor. Det var mange hyggelige tilbakemeldinger på at denne informasjonen var nyttig – og for noen også overraskende. Hvem tenker f.eks. på at det avfallet NOAH behandler har opphav i vårt eget forbruk av produkter? At produksjonen i 250 bedrifter blir berørt dersom NOAH ikke kan motta deres restprodukter? At NOAH trolig har det lengst sammenhengende miljøovervåkingssystemet i europeisk avfalls- og gjenvinningsindustri? At framstilling av livsviktige legemidler, malingsprodukter, bygningsartikler, oljeproduksjon og energigjenvinning er noen av de områdene hvor trygg avfallsbehandling er forutsetning? At NOAH satser betydelig midler på utvikling av metoder som gjenvinner nyttige bestanddeler i det farlige avfallet?

Forberedt på mange besøkende

NOAH håper at spesielt miljøinteresserte mennesker vil komme under Åpen dag-arrangementet 24. august. Foruten informasjon og samtaler om avfall i en miljøsammenheng, vil de besøkende få innblikk også i hvordan NOAH løser sin oppgave med å rehabilitere Langøya til en av de mest attraktive og spesielle øyene i Oslofjorden

Også i år vil NOAH forberede seg på et høyt antall besøkende, og har dimensjonert både fergetrafikk, antall pølser og vaffeldeig etter nettopp populariteten på arrangementet. Alt legges til rette for at de besøkende på Åpen dag vil få en begivenhetsrik og lærerik øytur.