Close

Velkommen til Åpen dag på Langøya 24. august!

Få bedrifter i Vestfold har samme, lange tradisjon: Å invitere absolutt alle fra nær og fjern til et Åpent dag-arrangement. Dagen for årets arrangement er lørdag 24. august.

Årets  program inneholder bl.a. følgende:

  • Informasjon om hvordan vi behandler og nyttiggjør avfall som stammer fra husholdning og industri. Hvordan vi oppnår at farlige stoffer tas ut av kretsløpet
  • Våre planer og ambisjoner for fremtiden: For Langøya som rekreasjonsområde og for NOAHs fortsatte rolle som viktig miljøbedrift for en grønnere verden
  • Se vårt testsenter hvor vi jobber med forskning og utvikling innen avfallsområdet
  • Busstur til det flotte, rehabiliterte nordområdet og til «Crossbanen» som nå er ferdig utsprengt. Botanisk vandring ledet av botaniker Bjørn Smevold
  • “Miljøtime” tilrettelagt for barn og ungdom (hva skjer med søppelet etter at du har kastet det?). Ledes av Gustav Foss i NOAH
  • Mini-konserter (blues) med gitartalentet «Otto Junior» (13) fra Re
  • Møt våre dyktige medarbeidere i ulike informasjonstelt i Langøya-parken. Omvisning på industriområdet.

Stolt over å ta store mengder miljøgifter ut av kretsløpet til evig tid

Det er ikke å legge skjul på at NOAHs kompetente fagpersoner innen farlig avfallshåndtering setter pris på å møte publikum under Åpen dag. Høyt kvalifiserte ansatte får da anledning til å fortelle om sitt arbeid som resulterer i at store mengder miljøgifter hvert år tas ut av kretsløpet til evig tid. Fjorårets arrangement tiltrakk seg over 900 besøkende.

Mye informasjon å hente under Åpen dag

Det var mange tilbakemeldinger på at fjorårets Åpen dag ga mye nyttig informasjon – og for mange overraskende fakta. Hvem tenker f.eks. på at det avfallet NOAH behandler har opphav i vårt eget forbruk av produkter? At produksjonen i 250 bedrifter blir berørt dersom NOAH ikke kan motta deres restprodukter? At NOAH trolig har det lengst sammenhengende miljøovervåkingssystemet i europeisk avfalls- og gjenvinningsindustri? At framstilling av livsviktige legemidler, malingsprodukter, bygningsartikler, oljeproduksjon og energigjenvinning er noen av de områdene hvor trygg avfallsbehandling er forutsetning? At NOAH satser betydelig midler på utvikling av metoder som gjenvinner nyttige bestanddeler i det farlige avfallet?

Forberedt på mange besøkende

NOAH håper at spesielt miljøinteresserte mennesker vil komme under Åpen dag-arrangementet 24. august.

Også i år vil NOAH forberede seg på et høyt antall besøkende, og har dimensjonert både fergetrafikk, antall pølser og vaffeldeig etter nettopp populariteten på arrangementet. Alt legges til rette for at de besøkende på Åpen dag vil få en begivenhetsrik og lærerik øytur.