Close

Arbeidet i Sydbruddet på Langøya stanset inntil videre

Lørdag 11. mai gikk det et ras i bunnen i det nye utsprengte bruddet i syd på Langøya. Ingen ble skadd i raset. Alle arbeider i bruddet er stanset inntil videre.

Prosjektledelsen i NOAH og utførende entreprenør Hæhre, samt prosjektets geolog og prosjektets bergtekniske ansvarlig vil nå vurdere sikringstiltak og hvordan arbeidene i bruddet kan gjenopptas på en trygg og sikker måte.

NOAH er nå i sluttfasen på utsprengningsarbeidene, og vil avslutte disse i løpet av mai 2019.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »