Åpen dag 24. august

Alle er velkommen under Åpen dag – store og små, besøkende fra fjern og nær.

Under denne dagen går «MS Prinsen», med plass til 600 passasjerer, fra Hakan (nedenfor Hydro) til følgende tider: Kl. 1000, 1100, 1200 og 1300. Retur fra Langøya tilpasses.

Les mer ➞

Langøya

Langøya er fascinerende øy med en spesiell historie. Fremtidsplanene er like spennende.

Les om planene for langøya ➞

Verdier og etikk

NOAH krever høy etisk standard av alle som handler på vegne av selskapet og av våre samarbeidspartnere. På bakgrunn av dette har vi etablert etiske retningslinjer for både ansatte og leverandører. Disse skal være styrende for alt vi gjør som enkeltmennesker og som selskap.

Les mer ➞