Velkommen til NOAH
Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall, forurensede masser, sedimenter og riveavfall. Robuste behandlingsmetoder og store kapasiteter.
Du er her Hjem
   
Kundeguide
NOAH Kundeguide
NOAHs anlegg på Langøya er utviklet for mottak samt effektiv og miljøforsvalig behandling av alle aktuelle typer uorganisk farlig avfall.
Siste nytt

Miljødirektoratet har gitt NOAH nye vilkår i tillatelsen for deponering i Sydbruddet på Langøya. Avslutning og etablering av friluftsområder på øya vil derved kunne skje raskere.

Norcem og NOAHs arbeid med å utvikle nytt anlegg for mottak og behandling av uorganisk farlig avfall i Brevik, skrider frem.  Det varsles nå om oppstart av reguleringsplanarbeid og høring av planprogram for endret råvareforsyning til Norcem Brevik med etterbruk av Dalen gruver til avfallsbehandlingsanlegg og deponi. 
NOAH registrerer etter oppslag i Jarlsberg avis at enkelte på Facebook har uttrykt bekymring over at Statens strålevern har gitt selskapet tillatelse til mottak av avfall med naturlig radioaktivitet på Langøya. Men hverken myndighetene eller NOAH aksepterer farlig stråling fra Langøya, understreker adm.dir. Carl Hartmann. Her følger en oppsummering av fakta.
NOAH AS
Besøksadresse: Havnegaten 7, Holmestrand
Postadresse: Postboks H, 3081 Holmestrand
Elektronisk post til NOAH AS: post@noah.no
Fakturaer: faktura@noah.no
Web-redaktør: redaksjon@noah.no
 
 
Telefon: 47 33 09 95 00
Fax: 47 33 09 95 01
 
Miljøinformasjon
NOAH Miljøinformasjon
NOAHs virksomhet skal ikke forårsake skader på miljøet. Derfor stiller vi strenge krav til driften av anlegget på Langøya.
Fremtidens Langøya

BorderBoxedBlueBoxedGrayBlue Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutMaximum textMedium textSmall textBack Top!