Velkommen til NOAH
Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall, forurensede masser, sedimenter og riveavfall. Robuste behandlingsmetoder og store kapasiteter.
Du er her Hjem
   
Kundeguide
NOAH Kundeguide
NOAHs anlegg på Langøya er utviklet for mottak samt effektiv og miljøforsvalig behandling av alle aktuelle typer uorganisk farlig avfall.
Siste nytt
NOAH har fått Miljødirektoratets tillatelse til testforsøk med å stabilisere farlig avfall (flyveaske) basert på fangst, bruk og fjerning av klimagassen CO2 fra industrirøykgass. Prosjektet er tidligere omtalt på NOAHs nettsted.
På Langøya jobber vi med lange og korte planer. For oss kan noen ganger 15 år fram i tid fortone seg som lenge, andre ganger som kort. Her skal vi prøve å dele med dere noe av arbeidet vi utfører.
NOAH og Norcem avslutter samarbeidsavtalen med Geelmuyden Kiese som ble opprettet i forbindelse med den lokale planprosessen i Brevik.
NOAH AS
Besøksadresse: Havnegaten 7, Holmestrand
Postadresse: Postboks 317, 3081 Holmestrand
Elektronisk post til NOAH AS: post@noah.no
Fakturaer: faktura@noah.no
Web-redaktør: redaksjon@noah.no
 
 
Telefon: 47 33 09 95 00
Fax: 47 33 09 95 01
 


Miljøinformasjon
NOAH Miljøinformasjon
NOAHs virksomhet skal ikke forårsake skader på miljøet. Derfor stiller vi strenge krav til driften av anlegget på Langøya.
Fremtidens Langøya

BorderBoxedBlueBoxedGrayBlue Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutMaximum textMedium textSmall textBack Top!