NOAH og nærmiljøet

NOAH er en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet

NOAH og nærmiljøet

Hva mottas

Uorganisk farlig avfall og forurenset jord

Hva mottas

Ny behandlingskapasitet

Behandlingskapasitet som sikrer behovene i dag og i fremtiden

Ny behandlingskapasitet

Verdier og etikk

Våre verdier hjelper oss og motiverer oss til innsats og gode prestasjoner

Verdier og etikk

Langøya

Med industrielle prosesser gjøres uorganisk farlig avfall om til stabilt og miljøtrygt byggemateriale

Langøya