Velkommen til NOAH
Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall, forurensede masser, sedimenter og riveavfall. Robuste behandlingsmetoder og store kapasiteter.
Du er her Hjem
   
Kundeguide
NOAH Kundeguide
NOAHs anlegg på Langøya er utviklet for mottak samt effektiv og miljøforsvalig behandling av alle aktuelle typer uorganisk farlig avfall.
Siste nytt
Undersøkelser foretatt av Norsk institutt for energiteknikk (IFE) i 2014 viser at NOAHs behandling av lav-radioaktivt avfall på Langøya ikke medfører uønskede konsekvenser i form av forhøyede doser av radioaktivitet. IFE dokumenterer at doseratene er lave og ufarlige og kan henføres til strålingen fra kalkstein med lavt innhold av naturlige radionuklider.
Det falt rekorder under årets Åpen dag-arrangement på Langøya: 902 besøkende! Og aldri tidligere har vi sett så mange barn og unge!

Miljødirektoratet har gitt NOAH nye vilkår i tillatelsen for deponering i Sydbruddet på Langøya. Avslutning og etablering av friluftsområder på øya vil derved kunne skje raskere.

NOAH AS
Besøksadresse: Havnegaten 7, Holmestrand
Postadresse: Postboks H, 3081 Holmestrand
Elektronisk post til NOAH AS: post@noah.no
Fakturaer: faktura@noah.no
Web-redaktør: redaksjon@noah.no
 
 
Telefon: 47 33 09 95 00
Fax: 47 33 09 95 01
 
Miljøinformasjon
NOAH Miljøinformasjon
NOAHs virksomhet skal ikke forårsake skader på miljøet. Derfor stiller vi strenge krav til driften av anlegget på Langøya.
Fremtidens Langøya

BorderBoxedBlueBoxedGrayBlue Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutMaximum textMedium textSmall textBack Top!