Lukk

Om NOAH

NOAH utfører en oppgave som er helt nødvendig i det moderne forbrukersamfunnet.

Vår kompetanse løser miljøutfordringer i industrivirksomheter, hos entreprenører, avfallsvirksomheter og andre aktører som besitter avfall som krever spesiell håndtering.

NOAH er aktiv aktør i flere europeiske land.

Vår virksomhet over landegrensene gir oss internasjonal konkurranse på pris, kvalitet, leveringsdyktighet og alle parametere av betydning for kundene.